Pořiďte si S-ADTP

S-publishing je software ve formě služby, který se skládá z cloudové aplikace určené pro zpracování dat, ze zásuvného modulu pro automatizovanou sazbu do prostředí Adobe InDesign anebo Quark Xpress a z grafických prací, které je potřeba provést před sazbou prvního materiálu. Připravené šablony lze pak kdykoliv opakovaně použít a zákazník je vždy získává v souboru formátu Adobe InDesign či Quark Xpress.

Výsledná cena za využití systému automatizované sazby S-publishing se pak liší podle úrovně požadovaných grafických prací, rozsahu tiskových dat a případně i rozsahu doplňkových služeb jako je tvorba elektronických katalogů či mobilních aplikací. Je přitom možné využít všechny formy spolupráce od úplné přípravy šablon pro sazbu vaším grafickým studiem až po přípravu a finalizaci veškeré sazby na klíč, grafickým studiem společnosti Sittardia

Pořiďte si S-ADTP

Jaký výstup od nás obdržíte?

Díky naší aplikaci Vám můžeme jako výstup předat publikaci v různém stádiu dokončenosti a to podle toho, jaký stupeň kreativity pro svou publikaci požadujete a zda máte vlastní grafické studio, nebo necháte dočištění a kreativní úpravy na nás.

Požadovaný výstup

1

Hotová publikace

(tisková data, virtuální publikace)

Zákazník obdrží kompletně vysazenou a dočištěnou publikaci včetně zalámání textů, úpravu velikostí obrázků apod. Není potřeba dalších úprav.

2

Polohotová publikace

(otevřený soubor IDD, QXP)

Zákazník obdrží hrubě vysázenou publikaci dle zadání. Její dočištění (zalámání textů, úpravu velikostí obrázků apod.), případně kreativní úpravy, si zákazník zajistí vlastními silami.

3

Vysázená data

(otevřený soubor IDD, QXP)

Zákazník obdrží pouze vysazená textová i obrazová data na požadovaných stránkách.

Hotová publikace
Polohotová publikace
Vysázená data

Požadovaný stupeň kreativity

1

Technická publikace

Technická publikace
2

Polokreativní publikace

Polokreativní publikace
3

Designová publikace

Designová publikace

Od čeho se odvíjí cena

Cena služeb se stanovuje za vysázenou stranu publikace (u katalogu) nebo pozici v publikaci (u letáku) a případně zpracování grafického návhru publikace, je-li požadováno. Zákazník tak neplatí za provoz aplikace, implementaci import ani správu dat.

Cena za stranu se stanovuje na základě několika faktorů:

rozsah publikace - celkový počet stran či počet pozic (produktů)

rozsah publikace - celkový počet stran či počet pozic (produktů)

požadovaný výstup - tedy to, co zákazník obdrží po skončení prací

požadovaný výstup - tedy to, co zákazník obdrží po skončení prací

počet korektur - obvykle se jedná o dvě korekturní smyčky (další korektury jsou zpoplatněny dle ceníku služeb)

počet korektur - obvykle se jedná o dvě korekturní smyčky (další korektury jsou zpoplatněny dle ceníku služeb)

požadovaný stupeň kreativity - jaký rozsah kreativního zpracování na straně Sittardia je požadováno

požadovaný stupeň kreativity - jaký rozsah kreativního zpracování na straně Sittardia je požadováno

Pro bližší informace o cenách nás prosím kontaktujte