Co je to S-ADTP?

Systém automatizované sazby S-ADTP umožňuje vysázet 100 % textu, obrázků a dalších prvků, a to do širokého spektra předpřipravených rozložení stran, které si definuje sám zákazník. Vysázený materiál pak vypadá stejně jako, kdyby na něm grafik strávil desítky hodin manuální práce.

Řada firem dnes nemá produktová data k dispozici v takové formě, která by byla vhodná pro publikaci. Proto k systému S-ADTP získáváte po dobu sazby také přístup do cloudového nástroje pro správu a přípravu produktových dat S-PIM, který se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče. Ten umožňuje nastavit schvalovací proces a tím zajistit, aby se na přípravě obsahu rozsáhlých katalogů mohlo podílet více zaměstnanců s jasně vymezenými kompetencemi. Navíc dává produktovým manažerům a pracovníkům marketingového oddělení snadno vybrat, která produktová fotka bude v katalogu u daného produktu ta hlavní, a případně i jak bude vypadat grafické rozložení dané stránky. To se volí pomocí výběru jedné z předpřipravených šablon rozložení a pracovník grafického oddělení pak působí pouze jako supervizor grafického konceptu, který připraví výchozí šablony a následně může i jemně doladit automaticky vysázené stránky. Firmy bez vlastního grafického studia si mohou všechny potřebné šablony pro automatizovanou sazbu, včetně finálního doladění vysázené brožury objednat i jako službu přímo od společností Sittardia.

Co je to S-ADTP?

Jak probíhá práce na přípravě publikace

S-ADTP umožňuje jasné a konkrétní zadání tiskoviny zákazníkem DTP studiu a příprava publikace probíhá v několika krocích:

1

Zákazník dodá vlastní grafický koncept publikace, nebo zadá společnosti Sittardia tvorbu nového.

Jak probíhá práce na přípravě publikace
2

Zákazníkovi je zpřístupněna funckce S-PIM jako cloudová aplikace pro vložení a editaci produktových informací.

3

Zákazník, v kooperaci s implementátorem společnosti Sittardia, připraví databázi produtků pro import do aplikace (pokud zákazník nemá databázi k dispozici, ani není možné ji jednoduše připravit, lze zadat data do aplikace ručně).

4

Implementátor Sittardia v aplikaci připraví jednotlivé produktové pozice a prolinkuje je s produktovými kartami S-PIM.

AboutSystem_Title2
5

Zákazník si v aplikaci zvolí počet stran, umístí pozice na jednotlivé strany (layouty), přetažením (drag`n`drop) umístí produkty ze seznamu do jednoltivých pozic a zadá publikaci k vysázení.

AboutSystem_Title2
6

Na straně Sittardia proběhne automatizovaná sazba.

7

Na straně Sittardia proběhne automatizovaná sazba.

8

Proběhne korekturní smyčka, kdy zákazník v aplikaci korekturuje chyby přímo na produktových kartách S-PIM, případně mění rozložení stran či produktů a zadá publikaci k opravě sazby.

AboutSystem_Title2
9

Sittardia aktualizuje vysázenou publikaci na základě všech zákazníkem provedených úprav v aplikaci a předá zákazníkovi výstup ke schválení.

10

Je-li publikace zákazníkem schválena, jsou vytvořena tisková data pro offsetový tisk, vytvořen virtuální katalog nebo předán otevřený soubor InDesign či Quark.

Pro více informací o přípravě publikace si napište o zaslání grafického průvodce zde.

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

Systém automatické sazby dnes využívají desítky firem v České republice i v zahraničí. Ze zpětné vazby, kterou od nich dostáváme a kterou promítáme i do dalšího vývoje našeho řešení jsme zjistili, že S-publishing našim zákazníkům přináší:

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

až poloviční úsporu času při správě a publikování informací o produktech,

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

zjednodušení procesu přípravy a výroby katalogu až o 70 % a snížení požadavků na zdroje na polovinu (u katalogu o 200 stranách),

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

99% snížení počtu reklamací z důvodu chybných informací při nákupu,

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

99% snížení chybovosti publikovaných informací o produktech,

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

100% shodu informací napříč všemi využívanými kanály,

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

100% dodržení dohodnutých termínů výroby tiskovin.

Co je k tomu potřeba?

K využívání systému automatizované sazby S-ADTP potřebujete pouze:

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

Internetový prohlížeč (jak pro PC, tak např. pro tablety) a připojení k internetu

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

zkompletovat vlastní produktová data do databáze pro import do systému, pokud data není možné takto připravit, lze je zadat i manuálně, každopádně vám s tím umíme pomoct

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

Adobe InDesign ve verzi 7.5.3 a vyšší/Quark Xpress ve verzi 4.2 a vyšší, v případě, že chcete finální publikaci svěřit vlastnímu kreativci

Technické specifikace

Uživatelské prostředí systému pro přípravu produktových dat
Jazykové mutace čeština, na dalších verzích pracujeme
Kompatibilní desktopové problížeče Internet Explorer 9.0+, Google Chrome, mozilla Firefox
Kompatibilní mobilní webové prohlížeče Safari, Google Chrome
Podpora českého kódování CP 1250, UTF-8
Požadavky na konektivitu do internetu
Konektivita do internetu 1 Mb/s
Uživatelské prostředí systému pro přípravu produktových dat
Podporované formáty pro textová data v souborech XLS, XLSX, ODS, CSV
Podporované formáty pro obrazová data PNG, JPEG, GIF
Podporované formáty pro videa (mobilní aplikace) AVI (až 1080p), MP4 (až 1080p)
Podporované ERP systémy SAP R/3, SAP R/4, Microsoft Dynamics AX a NAV
Podporované CRM systémy Microsoft Dynamics CRM
Konektivita s dalšími systémy XML feed, zakázkový vývoj

Intuitivní uživatelské rozhraní

Příprava tiskových materiálů v systému automatizované sazby S-ADTP probíhá ve dvou fázích a je velice intuitivní. Produktoví manažeři, pracovníci marketingu a ostatní zaměstnanci, kteří mají na starosti primárně obsahovou část, všechna data připravují a finalizují v cloudové aplikaci systému správy produktových informací S-PIM. Není tak třeba nic instalovat na firemní servery ani pořizovat vlastní servery a datová úložiště. S-PIM přitom všichni zákazníci využívající S-ADTP získávají po dobu sazby k dispozici zdarma. Produktová data do něj lze importovat přímo ze souborů formátů XLS, XLSX, CSV či ODS, z XML dat anebo prostřednictvím propojení např. s vaším ERP systémem či e-shopem (pro podrobnosti kontaktujte společnost Sittardia).

Intuitivní uživatelské rozhraní

S-PIM přitom všichni zákazníci využívající S-ADTP získávají po dobu sazby k dispozici zdarma. Produktová data do něj lze importovat přímo ze souborů formátů XLS, XLSX, CSV či ODS, z XML dat anebo prostřednictvím propojení např. s vaším ERP systémem či e-shopem (pro podrobnosti kontaktujte společnost Sittardia).

Jak probíhá práce na přípravě publikace
Intuitivní uživatelské rozhraní

Paralelně k tomu probíhá příprava šablon grafického vzhledu. Ten si může firma připravit v prostředí Adobe InDesign či Quark Xpress buď sama, s využitím vlastního DTP studia a grafiků, anebo za příslušný poplatek ve spolupráci se společností Sittardia.

Jak probíhá práce na přípravě publikace
Intuitivní uživatelské rozhraní

Když jsou produktová data i šablony grafického vzhledu připraveny, je možné si prostřednictvím webového formuláře u každého produktu vybrat hlavní fotografii i rozložení stránky, na které ho chceme zveřejnit.

Jak probíhá práce na přípravě publikace

Když jsou produktová data i šablony grafického vzhledu připraveny, je možné si prostřednictvím webového formuláře u každého produktu vybrat hlavní fotografii i rozložení stránky, na které ho chceme zveřejnit.

Porovníní s klasickou ruční sazbou

Fáze Automatizovaná sazba v S-ADTP Manuální sazba
Příprava dat pro sazbu 0 hodin 30 hodin
Vytvoření grafického návrhu koncepce publikace 16-40 hodin 16-40 hodin
Návrh a programování pozic produktu 4 hodiny neprovádí se
Umístění produktů do pozic a nastavení šablon pro sazbu v S-ADTP 2 hodiny neprovádí se
Sazba 0,5 hodiny 70 hodin
Kreativní finalizace publikace 0 - 16 hodin Součástí procesu sazby
Zanesení korektur (3 iterace) 1,5 hodin 30 hodin
Celkem 26 hodin 146 hodin
Zanesení změn produktových informací z přípravy katalogu do produktových dat Automaticky 16 - 40 hodin
Příprava katalogu v PDF 0 hodin 0 hodin
Příprava rozšířeného virtuálního katalogu 2 hodiny 2 hodiny

Tabulka vychází ze vzorového příkladu, kdy byla srovnána časová náročnost sazby katalogu o 100 produktových stranách.